Γ' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δ.Ε. 4: Ιεροσόλυμα: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων
Σχέδιο Μαθήματος 28/03/2019
Δ.Ε. 6: Ο Απόστολος Παύλος
Σχέδιο Μαθήματος 28/03/2019
Φύλλο Εργασίας 28/03/2019
Παρουσίαση 28/03/2019
Δ.Ε. 7: Η Αποστολική Περιοδεία
Σχέδιο Μαθήματος 28/03/2019
Παρουσίαση 28/03/2019
Φύλλο Εργασίας 28/03/2019
Δ.Ε. 7: Η Αποστολική Σύνοδος: συλλογική λήψη αποφάσεων
Σχέδιο Μαθήματος 01/12/2014
Παρουσίαση 01/12/2014
Φύλλο Εργασίας 01/12/2014
Ομαδικές Δραστηριότητες 01/12/2014
Δ.Ε. 8: Αποστολικές περιοδείες
Σχέδιο Μαθήματος 28/03/2019
Παρουσίαση 28/03/2019
Φύλλο Εργασίας 28/03/2019
Δ.Ε. 9: Αποστολικές περιοδείες του Αποστόλου Παύλου
Σχέδιο Μαθήματος 08/02/2019
Παρουσίαση 08/02/2019
Φύλλο Εργασίας 08/02/2019
Δ.Ε. 12: Το Διάταγμα των Μεδιολάνων: ένας νέος δρόμος ανοίγεται για τους χριστιανούς
Το διάταγμα των Μεδιολάνων 18/08/2014
Ομαδικές Δραστηριότητες 28/03/2019
Δ.Ε. 13: Χριστιανισμός και Ελληνισμός
Ομαδικές Δραστηριότητες 13/02/2020
Δ.Ε. 14: Αιρέσεις: εσωτερική πληγή της Εκκλησίας
Αιρέσεις 18/08/2014
Ομαδικές Δραστηριότητες 18/08/2014
Δ.Ε. 17: Μοναχισμός
Παρουσίαση 18/10/2017
Σχέδιο μαθήματος 18/10/2017
Ομαδικές δραστηριότητες 18/10/2017
Δ.Ε. 19: Εικονομαχία
Παρουσίαση 28/03/2019
Ομαδικές δραστηριότητες 28/03/2019
Δ.Ε. 21: Εκκλησιαστική Τέχνη
Παρουσίαση 28/03/2019
Φύλλο Εργασίας 28/03/2019
Δ.Ε. 22: Υμνολογία
Φύλλο Εργασίας 28/03/2019
Δ.Ε. 24 Το σχίσμα του 1054
Δείγμα διαγωνίσματος 06/05/2019
Δ.Ε. 25: Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
Παρουσίαση 1 22/04/2019
Παρουσίαση 2 22/04/2019
Φύλλο Εργασίας 22/04/2019
Ομάδες 22/04/2019
Δ.Ε. 27: Προτενσταντική Μεταρρύθμιση
Παρουσίαση 22/04/2019
Δ.Ε. 32 & 33: Οι Θρησκευτικές Ομάδες της Κύπρου
Βοηθητικό υλικό 27/08/2019
Δ.Ε.: H Εκκλησία της Κύπρου στα χρόνια της Αγγλοκρατίας
Αγγλοκρατία 23/12/2016