Α' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δ.Ε. 1: Άγιος Κοσμάς
Παρουσίαση 23/09/2020
Yλικό 23/09/2020
Δ.Ε. 8: Μωυσής
Παρουσίαση 28/11/2019
Σχέδιο Μαθήματος 28/11/2019
Ομαδικές Δραστηριότητες 28/11/2019
Yλικό 28/11/2019
Δ.Ε. 9: H έξοδος
Παρουσίαση 13/10/2018
Σχέδιο Μαθήματος 13/10/2018
Ομαδικές Δραστηριότητες 13/10/2018
Οπτικοακουστικό υλικό 13/10/2018
Δ.Ε. 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο
Ο Δεκάλογος 18/08/2014
Ομαδικές Δραστηριότητες 18/08/2014
Πρόταση διδασκαλίας 18/08/2014
Οπτικοακουστικό υλικό 18/08/2014
Δ.E. 11: Είσοδος στη γη της Επαγγελίας
Παρουσίαση 1 21/02/2019
Παρουσίαση 2 22/04/2019
Ομαδικές Δραστηριότητες 21/02/2019
Παιχνίδι ερωτήσεων 21/02/2019
Σχέδιο μαθήματος 22/04/2019
Φύλλο εργασίας 22/04/2019
Δ.Ε. 12: Κριτές
Παρουσίαση 13/10/2018
Σχέδιο Μαθήματος 13/10/2018
Ομαδικές Δραστηριότητες 13/10/2018
Δ.Ε. 14: Δαβίδ, ο δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ
Σχέδιο μαθήματος 18/08/2014
Παρατήρηση διδασκαλίας 18/08/2014
Δ.Ε. 15: Οι Ψαλμοί, ποιήματα και τραγούδια για τον Θεό
Οι Ψαλμοί 18/08/2014
Ομαδικές Δραστηριότητες 18/08/2014
Οπτικοακουστικό υλικό 18/08/2014
Δ.Ε. 18: Προφήτες
Παρουσίαση 13/10/2017
Φύλλο Εργασίας 13/10/2017
Ομαδικές Δραστηριότητες 13/10/2017
Δ.Ε. 22: Βαβυλώνια Αιχμαλωσία
Παρουσίαση 13/10/2017
Ομαδικές Δρηαστηριότητες 13/10/2017
Δ.Ε. 25: Σολομώντας
Παρουσίαση 13/10/2017
Οπτικοακουστικό Υλικό 13/10/2017
Δ.Ε. 26: Προφήτης Ισαϊας
Παρουσίαση 13/10/2017
Ομαδικές Δρηαστηριότητες 13/10/2017
Μεσσιανικές προφητείες 13/10/2017
Οπτικοακουστικό υλικό 13/10/2017