Προγραμματισμοί

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προγραμματισμός Εσπερινών Σχολείων 09/10/2020
Ετήσιος Προγραμματισμός - Σχολική Χρονιά 2020 - 2021 31/08/2020
Ετήσιος Προγραμματισμός - Σχολική Χρονιά 2021 - 2022 01/09/2021

Παρατηρήσεις:
  1. Ο αριθμός μπροστά από τον τίτλο κάθε Διδακτικής Ενότητας αντιστοιχεί στην αρίθμηση των Διδακτικών Ενοτήτων, όπως αυτές εμφανίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
  2. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις στο κάθε Διδακτικής Ενότητας αντιστοιχούν στην αρίθμηση των Διδακτικών Ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου.
  3. Για τις νέες διδακτικές ενότητες που δεν υπάρχει αντίστοιχο διδακτικό υλικό στα σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν ακολουθώντας τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, είτε να παράξουν δικό τους υλικό είτε να αξιοποιήσουν αναρτημένο υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα.