Προγραμματισμοί

Θέμα ΑρχείοΗμερομηνία
Ετήσιος Προγραμματισμός A' Γυμνασίου 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός B' Γυμνασίου 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Γ' Γυμνασίου 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Α 'Λυκείου (1ωρο το Α' τετράμηνο)(ανά τετράμηνο) 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Α 'Λυκείου (2ωρο το Α' τετράμηνο)(ανά τετράμηνο) 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Β' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Γ' Λυκείου 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Α' Τάξης Τεχνικής Σχολής (ανά τετράμηνο) 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Β' Τάξης Τεχνικής Σχολής (ανά τετράμηνο) 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Γ' Τάξης Τεχνικής Σχολής 27/08/2019
Ετήσιος Προγραμματισμός Εσπερινών Σχολείων 10/09/2019


Παρατηρήσεις:
  1. Ο αριθμός μπροστά από τον τίτλο κάθε Διδακτικής Ενότητας αντιστοιχεί στην αρίθμηση των Διδακτικών Ενοτήτων, όπως αυτές εμφανίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
  2. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις στο κάθε Διδακτικής Ενότητας αντιστοιχούν στην αρίθμηση των Διδακτικών Ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου.
  3. Για τις νέες διδακτικές ενότητες που δεν υπάρχει αντίστοιχο διδακτικό υλικό στα σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν ακολουθώντας τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, είτε να παράξουν δικό τους υλικό είτε να αξιοποιήσουν αναρτημένο υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα.